Open English - angličtina pro děti od 3 do 7 let

Proč začít tak brzy?

Vědci zjistili, že u dětí existuje období (ve většině studií udáváno do 5 let), v němž, když se děti začnou učit cizí jazyky a jsou jim vystavovány pravidelně, učí se gramatiku, přízvuk a intonace tak přirozeně, jako by se učily jazyk rodný. Kromě toho se jim tímto druhem výuky zlepšuje sociální a psychomotorický vývoj, děti pak bývají šikovnější než jejich vrstevníci i v jazyce rodném, ať se již jedná o čtení či psaní, širší slovní zásobu či jiné komunikační schopnosti. Dokonce byl zjištěn přímý pozitivní vliv na výsledky IQ testů.

Malé děti se tímto způsobem nenásilně seznámí s rytmem, intonací a se zvukem jiného jazyka a jsou schopné naučit se později nejen mluvit, velmi často dokonce bez přízvuku, ale jazyk i aktivně využívat např. v budoucí profesi. Navíc berou učení jako zábavu, takže je pro ně výuka o to příjemnější. Od narození je nám schopnost učit se několika jazykům vrozena. Ta se bohužel postupně vytrácí a člověk musí vynaložit mnohem větší úsilí na to, aby se cizí jazyk naučil. Proč tedy nezačít co nejdříve?

 

Výuka dětí probíhá v malých skupinkách, max. 8 dětí a je vedena převážně hrou a zpěvem. Hodinou provází maňásek opička, která se dětem velice líbí a mluví s dětmi tak, jako je učíme česky. Výuka touto formou rovněž pozitivně podporuje psychomotorický vývoj.

Nejmenší děti se v našich kurzech naučí rozvíjet jemnou motoriku, vzájemně si pomáhat a spolupracovat s ostatními dětmi při hrách a běžných denních činnostech, naučit se respektovat pravidla chování v dané skupině, rozlišit sociální skupiny rodina a škola, rozumět mluveným pokynům v angličtině, vyjadřovat pocity pomocí písniček a říkanek, naučit se rozpoznat první číslice, chápat číselné pojmy a vyjadřování kvantity, rozpoznávat barvy, poslouchat dětské písničky a aktivně se zapojit do tanečků a pohybových aktivit, vyjádřit, co máme a co nemáme rádi, vyjádřit zájem při mluveném projevu a respektovat pravidla při společenské interakci, prokázat zájem v hraní podle rolí a předvádění, rozpoznávat zvířata a jejich vlastnosti, základy výtvarných a pracovních činností k podnícení tvořivosti, využít prostoru k rozvíjení prostorového povědomí a mnoho dalšího.

Díky písničkám, které mají děti k dispozici doma, si tak mohou zábavnou formou s rodiči opakovat, co se naučily. Aktivní učení angličtiny na hodinách je tak doplněno učením doma, což napomáhá maximální účinnosti naší výuky. Otevřete budoucnost pro svoje děti!

Výuka probíhá po celý rok. Jestli jste přišli o začátek kurzu, nezoufejte, i tak je možné se přidat. V tomto kurzu se probírají témata, jako je např. . "oblečení", "hračky", "zvířátka" atd. a je úplně jedno, zda se začně dítě učit tématem č. 1 nebo 3. Proto je možné přihlásit se do kurzu i před koncem školního roku, protože každá jednotlivá hodina bude pro děti přínosem.

KDE:

Open English, Beroun, Na Vyhlídce 840 (5 minut pěšky z náměstí, roh ulice Na Vyhlídce a Prof. Urbana. Nad Letním kinem, pod medvědáriem).

CENA:

Přihlašujeme na celý školní rok, čeká nás celkem 32 lekcí v celkové hodnotě 6700,- Kč. Děkujeme a těšíme se na vás i vaše děti.

KDY:

Začínáme opět od září 2023! V týdnu od 18.9.2023!

Školkové děti (3-5 let) učebnice Cheeky Monkey a školáci (6-7 let):

pondělí 15:00

pondělí 16:00

úterý 15:00

úterý 16:00 

úterý 17:00 

úterý 18:00 

Školáci starší:

pondělí 17:00 

pondělí 18:00 (11-14 let, konverzace)

Uvedený věk je pouze orientační. Děti zařazujeme podle znalostí, věku a povahy, která hraje velkou roli při učení.


Výukové materiály

Pro kurz Open English - angličtina pro děti od 3 do 7 let jsme z mnoha dostupných materiálů vybrali výukové sety Hello Cheeky/Cheeky Monkey od vydavatelství Macmillan. Tyto sety jsou nejnovější a nejmodernější svého druhu a odrážejí mnohaleté zkušenosti s výukou dětí. 

Učebnicí provází postavičky opička Cheeky Monkey, lev Rory a jejich malí kamarádi Tom a Ellie. Hello Cheeky je učebnice pro děti od 3 let. S touto knihou se děti učí angličtinu pomocí příběhů a písniček, učí se osvojit si rytmus jazyka a výslovnost a rozvíjí se především receptivní stránka jazyka.

Kniha pro žáka obsahuje:

  • Nálepky  a "press-outs" - stačí vyjmout ze stránky bez nutnosti stříhat nůžkami - jejich správným nalepením děti vyjadřují porozuměn
  • CD či CD-ROM, na kterém najdete písničky z učebnice či hry a další aktivity
  • Šest lekcí rozdělených vždy do sedmi oddílů
  • V učebnici jsou také začleněny lekce vztahující se k jednotlivým svátkům
  • Listy jsou perforované a lze je tedy snadno vytrhnout a používat postupně, aby se děti mohly soustředit na právě probírané učivo. Listy lze poté jednoduše vložit do vazače.
  • Aktivity s nálepkami procvičujícími slovní zásobu.